Наукова діяльність

  • Проведення наукових досліджень у галузі акушерства та гінекології, у тому числі РКІ
  • Рецензування кандидатських та докторських дисертацій з акушерства та гінекології
  • Написання та публікація наукових статей у журналах України, ближнього зарубіжжя, Західної Європи та США
  • Наукові доповіді на конференціях, симпозіумах
  • Мої закордонні публікації та цитування можна подивитися на researchgate або https://orcid.org/0000-0002-0443-0572