Медведєв Михайло ВолодимировичБаза знаньНаукаВплив спонтанної експульсії лейоміоми матки після емболізації маткових артерій на перебіг вагітності та пологів

Cлучай беременности у женщины, которая ранее подверглась ЭМА

Медведєв Михайло Володимирович // 01 Ноября 2015

Медведєв М.В. Вплив спонтанної експульсії лейоміоми матки після емболізації маткових артерій на перебіг вагітності та пологів / М.В. Медведєв // Медичні перспективи. — 2015. — T. 20, N3. — C. 37-41.

Лейоміома матки є поширеною доброякісною пухлиною жіночої репродуктивної системи із середньою розповсюдженістю 20-40% серед жінок репродуктивного віку. Захворюваність на ЛМ серед жінок у віці до 35 також швидко зростає в останні роки [1].

У зв'язку з тенденцією до збільшення віку, коли жінка ще має репродуктивні плани, гінекологи часто стикаються з проблемою симптомної ЛМ, коли не реалізовано репродуктивну функцію. Інвазивне лікування ЛМ є великою проблемою через його власний доведений негативний вплив на фертильність і майбутні результати вагітності [2-5].

Емболізація маткових артерій (ЕМА) в останні роки широко використовується як метод органозберігаючого лікування ЛМ і стає все більш популярною альтернативою гістеректомії і міомектомії [3]. Питання щодо безпечності ЕМА для жінок, що бажають народжувати дитину в майбутньому, є спірним. У більшості світових клінічних настанов ЕМА вважається альтернативою гістеректомії, а не міомектомії тільки через її потенційний вплив на вагітність та пологи. Є дуже мало даних про результати вагітностей після ЕМА. Проте, останнім часом було опубліковано кілька публікацій, що свідчать про потенційну безпеку ЕМА порівняно з міомектомією [4, 5].

В даній роботі представлено клінічний випадок вагітності у жінки, яка раніше піддалася емболізації маткових артерій з приводу симптомної лейоміоми матки.

34-річна жінка, яка мала в анамнезі дві вагітності, що закінчилися медичними абортами, звернулася зі скаргами на рясні, болісні, регулярні маткові кровотечі протягом останніх 2 років. Середня менструальна крововтрата за шкалою РВАС була 1028 балів, що відповідало дуже виразній менорагії [6]. В серії загальних аналізів крові виявлено помірну залізодефіцитну анемію (гемоглобін – 70-80 г/л). У пацієнтки не було в анамнезі суттєвих соматичних захворювань, оперативних втручань  і алергійних реакцій та гемотрансфузій. Пацієнтка планувала вагітність в майбутньому.

При бімануальному обстеженні виявлена помірно збільшена, болюча, рухлива матка. Під час ультразвукового дослідження (УЗД) виявлена  підслизова лейоміома матки, діаметром 6 см, що локалізувалася по задній стінці матки (тип 2 за класифікацією Вамстекера). Результати УЗД були підтверджені на магнітно-резонансній томограмі (МРТ) органів малого тазу (рис 1.). Проведене гістологічне дослідження біоптата ендометрія показало наявність простої неатипової гіперплазії ендометрія.

Пацієнтка була проінформована про існування різних методів лікування ЛМ і можливий негативний вплив ЕМА на результати майбутньої вагітності. Пацієнтка також була повідомлена про ризики  розкриття порожнини матки під час міомектомії та можливість утворення внутрішньоматкових синехій і тазових злук у віддаленому післяопераційному періоді, що також негативно впливатиме на майбутню вагітність.  Рішення про проведення ЕМА було зроблено відповідно до підписаною пацієнткою інформованою згодою. 

Селективна ЕМА була виконана за стандартною методикою [3], через праву стегнову артерію з використанням часточок полівініл-алкоголю (рис. 2). Післяопераційний період протікав без ускладнень, із слабкими проявами післяемболізаційного синдрому, який лікувався симптоматичними заходами. Пацієнтка була виписана на другу добу після операції в нормальному стані.

Протягом 12 місяців спостереження пацієнтка періодично скаржилася на виділення із піхви з неприємним запахом і шматочками тканини. Тим не меньш, не було ніякої необхідності в госпіталізації. Поступово протягом зазначеного проміжку часу спостерігалося зменшення симптоматики.  Як показано на рис. 3, крововтрата за шкалою  РВАС різко знизилася до практично нормального діапазону наприкінці періоду спостереження.

Як показано на рис. 4, через 6 місяців після ЕМА спостерігалась тільки невелика деформація задньої стінки матки, а через 12 місяців не було визначено ніяких ознак ЛМ.

Нормальна вагітність наступила через 1,5 року після процедури, яка завершилася нормальними пологами  без будь-яких ускладнень.

ПІДСУМОК

 

Інформація про безпеку ЕМА до теперішнього часу залишається суперечливою. Більшість авторів повідомили про підвищені ризики ускладнень вагітності після ЕМА, таких як післяпологової кровотечі, передчасні пологи, неправильне передлежання, підвищена частота кесаревого розтину [5, 7]{Berkane, 2010 #5161}. Механізми негативного впливу ЕМА на вагітність повністю не зрозумілі, крім випадків некрозу міометрія.

Наша точка зору полягає в тому, що багато з ускладнень вагітності, асоційованих з ЕМА, пов’язано зі збереженням некротичної тканини лейоміоми в стінці матки. Некротично змінена міоматозна тканина може перешкоджати нормальній імплантації. Хронічне запалення у безпосередній близькості до ендометрію може викликати хоріоамніоніт, що веде до передчасних пологів, передчасного розриву плодових оболонок, прирощення плаценти та післяпологової кровотечі.

Представлений випадок та деякі інші аналогічні спостереження в нашій практиці дозволили зробити попередні висновки, що повна елімінація лейоміоматозної тканини після ЕМА є запорукою безпечного перебігу вагітності,  пологів та післяпологового періоду.

Нам все ще потрібно більше даних, щоб оцінити безпечність ЕМА для жінок, що бажають зберегти фертильність. Можливим напрямком для подальшого наукового пошуку є прогнозування та/або лікувальні заходи, спрямовані на забезпечення евакуації міоматозної тканини після ЕМА з метою покращення результатів послідуючої вагітності та пологів.

 

Список літератури

 1. Тихомиров А.Л. Миома матки / А. Л.Тихомиров, Д. М.Лубнин. – М.: МИА, 2006. – 176 c.
 2. Burbank F. Fibroids, menstruation, childbirth, and evolution : the fascinating story of uterine blood vessels / Burbank F. – Tucson, AZ: Wheatmark, 2009. –  277 р.
 3. Татарчук Т.Ф. Метод эмболизации маточных в органосохраняющем лечении лейомиомы матки / Т. Ф. Татарчук, Н. В. Косей,  И. В. Альтман, В. А. Кондратюк // Здоровье женщины. – 2009. – Т. 37, N1. – С. 15-20.
 4. Redecha M. Pregnancy after uterine artery embolization for the treatment of myomas: a case series / M.Jr. Redecha, M. Mizickova, V. Javorka, M. Sr. Redecha et al // Arch Gynecol Obstet. –2013. –V. 287, N1. –P. 71-76.
 5. Goldberg J. Pregnancy outcomes following treatment for fibroids: uterine fibroid embolization versus laparoscopic myomectomy / J. Goldberg, L. Pereira // Curr Opin Obstet Gynecol. –2006. –V. 18, N4. –P. 402-406.
 6. Higham J. M. Assessment of menstrual blood loss using a pictorial chart / J. M. Higham, P. M. S. O'brien, R. W. Shaw // An. Int. J. Obstetrics  Gynaecology. – 1990. – Vol. 97, N8. – P. 734.
 7. Berkane N. Impact of previous uterine artery embolization on fertility / N. Berkane, C. Moutafoff-Borie // Curr Opin Obstet Gynecol. – 2010. –V. 22, N3. –P. 242-247.

Spontaneous fibroid expulsion and pregnancy outcome after uterine arteries embolization: case report

M.V. Medvediev

SE "Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine"

Department of Obstetrics and Gynecology

(Head - professor V.A. Potapov)

Ukraine, Dnipropetrovsk, 49108, 79 Yantarnaya st., 5/44 Medvediev Mykhailo

e-mail: medvedev.mv@gmail.com

Key words: uterine leiomyoma, UAE, leiomyoma expulsion, pregnancy outcome

Summary.  Uterine leiomyoma (UL) is common benign tumor of female genitals. Uterine artery embolization (UAE) is widely used method of organ-sparing UL treatment. Whether this procedure is safe for women desiring future fertility is controversial. We present a case of pregnancy in woman who had previously undergone uterine artery embolization. A 34-year-old female G2P0A2 presented with symptomatic submucosal UL. Selective UAE using PVA particles had been performed. During 12 months follow-up period patient periodically noted vaginal discharge with pieces of fleshy tissue. No signs of UL have been found on ultrasound in 12 months follow-up. Normal pregnancy occurred 1.5 years post procedure which was ended with normal labor and delivery without complications. Most authors report increased risk of pregnancy complications after UAE such as postpartum hemorrhage, preterm delivery, cesarean delivery, malpresentation{Berkane, 2010 #5161}. Mechanisms of negative UAE influence on pregnancy are not completely understood except cases of myometrium necrosis. Our point of view is that many of pregnancy complications are possibly associated with persistence of necrotic leiomyoma tissue in uterine wall after UAE. Presented case allowed to draw preliminary conclusions that complete disappearance of leiomyoma nodule either through tissue delivery or by resorption could sufficiently improve pregnancy outcomes. 

References

 1. Tikhomirov A.L. Lubnin D.M. [Uterine myoma]. Moscow.: MIA. 2006; 176. Russian.
 2. Burbank F. Fibroids, menstruation, childbirth, and evolution : the fascinating story of uterine blood vessels. Tucson, AZ: Wheatmark. 2009;  277 .
 3. Tatarchuk T.F., Kosey N.V., Altman I.V., Kondratiuk V.A. [Method of uterine arteries embolization in organ-sparing treatment of uterine leiomyoma]. Zdorovie zhenshini. 2009; Vol. 37, N1. 15-20. Russian.
 4. Redecha M.Jr., Mizickova M., Javorka V., Redecha M. Sr. Pregnancy after uterine artery embolization for the treatment of myomas: a case series. Arch Gynecol Obstet. 2013; –V. 287, N1. 71-6.
 5. Goldberg J., Pereira L. Pregnancy outcomes following treatment for fibroids: uterine fibroid embolization versus laparoscopic myomectomy. Curr Opin Obstet Gynecol. 2006; V. 18, N4. 402-6.
 6. Higham J. M., O'brien P. M. S., Shaw R. W. Assessment of menstrual blood loss using a pictorial chart. An. Int. J. Obstetrics  Gynaecology. 1990; Vol. 97, N8. 734.
 7. Berkane N., Moutafoff-Borie C. Impact of previous uterine artery embolization on fertility. Curr Opin Obstet Gynecol. 2010; –V. 22, N3. –P. 242-7.
Вплив спонтанної експульсії лейоміоми матки після емболізації маткових артерій на перебіг вагітності та пологів

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Введите адрес электронной почты указанный при регистрации.
Вход через: