Договір оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) на замовлення, придбання, продаж та доставку послуг

Цей договір між СПД Медведєв Михайло Володимирович, надалі «Продавець» та користувачем послугами інтернет-сайту, надалі - «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання та отримання Послуг та визначає основні умови замовлення, придбання та доставки послуг через інтернет- сайт http://www.medvedev.ua/ Покупець, діючи з метою придбання Послуги, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на таких умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться у цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Замовлення – рішення Замовника замовити послугу, оформлену на сайті http://www.medvedev.ua/

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) Медведєва М.В. http://www.medvedev.ua/ будь-якій фізичній особі (далі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу послуг. Зазначений договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу послуг на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і погоджується з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче у Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних; дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладанням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

3. ЦІНА ПОСЛУГ

3.1. Ціна на кожну позицію Послуг вказана на сайті Медведєва М.В.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Послуг.

3.3. У разі зміни ціни на замовлену Послугу, Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Послуги.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Послуги, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

3.7. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, вказаними на сайті http://www.medvedev.ua/.


4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАКАЗА 

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через кнопку LiqPay, розміщену на сторінці продажу Послуги на сайті: http://www.medvedev.ua/

4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця або зазначеної ним особи (одержувача);

4.2.2. адресу, якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

4.2.3. Адреса електронної пошти;

4.2.4. контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються у кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцеві потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі не надання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці Послуг.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1 цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. справжньої Оферти.

4.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або під час оформлення Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора, дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

4.7. Покупець відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину або видачі Продавцем Покупцю касового чи товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

5. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ 

5.1. Доставка послуги Покупцеві здійснюється способом, описаним на даній сторінці.

6. ПОВЕРНЕННЯ ПОСЛУГИ

6.1. Оскільки Послуга є інформаційною і через цю специфіку не підлягає поверненню, гарантійному та після гарантійному обслуговуванню, вона поверненню чи обміну не підлягає.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання Послуг, попередньо замовлених на Сервісі http://www.medvedev.ua/ та придбаних у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної чи неправдивої інформації.

7.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладання цього договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ 

СПД Медведєв Михайло Володимирович
р/с 26003050009910
Банк одержувач: ПАТ КБ "Приватбанк",
МФО 305299, ЄДРПОУ(ІПН) 2867811196
Виписка з ЄДРПОУ: №16046434020
Платник єдиного податку.
Не є платником ПДВ.

+38 (067) 142-50-60
Skype: dr.medvedev